test

Viktig informasjon

om koronavirus

Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger og råd i forbindelse med koronavirus. Folkehelseinstituttet har gitt følgende råd til tannhelsetjenesten:

Tannhelsetjenesten, både offentlig og privat, behandler og forebygger potensielt alvorlig sykdom. Mye kan utsettes, men øyeblikkelig hjelp, behandling av infeksjoner, smertelindring etc. MÅ håndteres, også i denne perioden. Her må og skal tannhelsetjenesten ta ansvar. Det vil bidra til å redusere belastning på resten av helsetjenesten.

På denne bakgrunn må vi dessverre begrense behandlingstilbudet i en periode fremover. Vi vil vi fortsette å behandle våre pasienter med akutte behov.

Kontakt oss ved behov for akutt behandling og/eller dersom du har spørsmål knyttet til din planlagte behandling.