Bestill time


  Nå for tiden er mange tannleger restriktive med bruk av amalgam. Det finnes ingen sikre bevis for at materialet er farlig for menneskekroppen, men det finnes andre årsaker til å velge andre alternativer. Amalgam har lenge vært verdens mest brukte fyllingsmateriale ettersom det gir holdbare fyllinger. Det er ikke uvanlig med amalgamfyllinger som er over 20 år gamle.

  Fordeler og ulemper

  straumann_implant_oslo

  Amalgam er et holdbart materiale og det går raskt å lage en fylling med materialet. Det er også relativt billig. Iblant blusser debatten om bruk av bruk av amalgam opp. Kvikksølvets mekaniske egenskaper og dets påvirkning på menneskekroppen pleier da å stå i fokus. For tannhelsepersonalet som må håndtere kvikksølvet før det blandes til amalgam kan det innebære en viss risiko.

  Statens helsetilsyn har i flere år frarådet bruk av amalgam på barn og gravide. Fra 2003 er det innført en generell fraråding mot bruk av amalgam for alle pasienter.

  Hvordan lages en amalgamfylling?

  Amalgam inneholder det flytende metallet kvikksølv. Når kvikksølvet blandes med et pulver, vanligvis bestående av tinn, sølv og kobber, stivner det og blir til amalgam. I omtrent ti minutter er amalgamet formbart. Det er da tannlegen legger inn fyllingen. Når amalgamet stivner, sveller det og dette gjør at fyllingen klemmes fast i hullet.

  Amalgamet er ikke helt formstabilt, noe som innebærer at fyllingen med tiden passer dårligere i tannen. Selv om den første amalgamfyllingen kan holde lenge er det vanlig med sprekkdannelser i de gjenværende tynne tannveggene. Om disse tynne veggene etter hvert knekker blir det vanskelig å feste en fylling på nytt med god prognose, dvs. lang holdbarhet.